مسابقات آزمایشی فرمول یک ۲۰۱۸ از ۲۶ فوریه شروع و تا ۹ مارچ در پیست دیکاتالیا در بارسلون اسپانیا ادامه خواهد داشت.

در این مسابقات تیم‌های اتومبیلرانی فرمول یک با رانندگان و جدیدترین خودروهای خود به رقابت خواهند پرداخت.