در این ویدیو نگاهی داریم به ده عناون برتر دنیای گیم

این عناوین به تازگی معرفی و قرار است در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منتشر شوند.