فیلم لاتاری با وجود نداشتن تبليغات شهري و عدم آغاز تبلیغات تلويزيوني در سه روز اول نمايش
توانسته در رديف صدرنشینان فروش اكران نوروزي باشد.
#لاتاري_تنها_نيست
#فيلم_سينمايي_لاتارى