تاریک ترین ذهن ها The Darkest Minds

فیلمی علمی تخیلی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی جنیفر یو نلسون است.

داستان فیلم درباره ی نوجوانانی با قدرت های فراطبیعی می باشد که توسط سازمانی مرموز

از خانواده های خود گرفته شده اند و در اردوگاه های قرنطینه نگهداری می شوند.

در این بین نوجوانی به نام روبی که داری قدرت جا به جا کردن اجسام …