تریلر بی نظیر بازی Red Dead Redemption 2

امریکا، ۱۸۹۹٫ پایان دوران وحشی غرب آغاز شده است به عنوان قانون گذاران که آخرین باند های

باقی مانده غیر قانونی را استخدام می کنند. کسانی که تسلیم نمی شوند و یا تسلیم نمی شوند

کشته می شوند.

تریلر رسمی و زیبای بازی  Red Dead Redemption 2 را در نیک استور تماشا کنید