تریلر رسمی بازی Call of Duty®: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer برای حالت چند نفره را ارائه می دهد که تجربه ی مبارزه

با مشتاق ترین بازی را با تمرکز بر گیم پلی تاکتیکی و انتخاب بازیکن به نمایش می گذارد.