این ویدیو رسمی شرکت سونی نیست و صرفا معرفی کانسپت جدید

برای واقعیت مجازی ۲ هست که به انحصار به اون PSVR2 گفته میشود.

کانسپت دوربین واقعیت مجازی ۲ – PlayStation VR 2