دسته بازی

اگر بیشتر به دنبال کیفیت هستید و مدت زیادی را به بازی اختصاص می دهید توصیه ما

استفاده از دسته های ارگونومیک یا همان شوک دار فانتزی است که احساس بهتری را در هنگام

استفاده به همراه دارند و باعث دیرتر خسته شدن دست

 

DualShock

Showing the single result